رودخانه بدون آب دز!!!

رودخانه بدون آب دز!!!

تصاویر مربوط به ۱۳۹۵/۹/۱۷ – پشت سد تنظیمی دزفول (پارک دولت) میباشند.

88739218

رودخانه دز

 

رودخانه دز

رودخانه دز

رودخانه دز

رودخانه دز

رودخانه دز

رودخانه دز

رودخانه دز

رودخانه دز

رودخانه دز

رودخانه دز

رودخانه دز

رودخانه دز

رودخانه دز

رودخانه دز

رودخانه دز

رودخانه دز

رودخانه دز

رودخانه دز

رودخانه دز

مطالب مشابه
ارسال دیدگاه جدید
شما میتوانید نظر و پیشنهاد خود راجب سایت و مطلب را برای ما ارسال کنید.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

دیدگاهی ارسال نشده است!