تقدیر از نفرات برگزیده طرح تكریم ارباب رجوع شهرداری دزفـول

به گزارش واحد خبر روابط عمومي شهرداري دزفول، سومين جلسه تقدير از پرسنلي كه در طرح تكريم ارباب رجوع و انجام وظايف سازماني اهتمام بيشتري داشته اند، روز گذشته در دفتر شهردار برگزار شد.

ادامه مطلب